Ds\Set::copy

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Set::copyReturns a shallow copy of the set

Opis

public Ds\Set::copy ( void ) : Ds\Set

Returns a shallow copy of the set.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns a shallow copy of the set.

Przykłady

Przykład #1 Ds\Set::copy() example

<?php
$a 
= new \Ds\Set([123]);
$b $a->copy();

// Updating the copy doesn't affect the original
$b->add(4);

print_r($a);
print_r($b);
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Ds\Set Object
(
  [0] => 1
  [1] => 2
  [2] => 3
)
Ds\Set Object
(
  [0] => 1
  [1] => 2
  [2] => 3
  [3] => 4
)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top