Ds\Sequence::sorted

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Sequence::sortedReturns a sorted copy

Opis

abstract public Ds\Sequence::sorted ([ callable $comparator ] ) : Ds\Sequence

Returns a sorted copy, using an optional comparator function.

Parametry

comparator

Funkcja porównująca musi zwrócić liczbę całkowitą mniejszą, równą lub większą od zera jeśli pierwszy argument jest uważany za odpowiednio mniejszy, równy lub większy od drugiego. Przed PHP 7.0.0 ta liczba musiała być z zakresu -2147483648 do 2147483647.

callback ( mixed $a, mixed $b ) : int
Uwaga

Returning non-integer values from the comparison function, such as float, will result in an internal cast to integer of the callback's return value. So values such as 0.99 and 0.1 will both be cast to an integer value of 0, which will compare such values as equal.

Zwracane wartości

Returns a sorted copy of the sequence.

Przykłady

Przykład #1 Ds\Sequence::sorted() example

<?php
$sequence 
= new \Ds\Vector([45132]);

print_r($sequence->sorted());
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Ds\Vector Object
(
  [0] => 1
  [1] => 2
  [2] => 3
  [3] => 4
  [4] => 5
)

Przykład #2 Ds\Sequence::sorted() example using a comparator

<?php
$sequence 
= new \Ds\Vector([45132]);

$sorted $sequence->sorted(function($a$b) {
    return 
$b <=> $a;
});

print_r($sorted);
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Ds\Vector Object
(
  [0] => 5
  [1] => 4
  [2] => 3
  [3] => 2
  [4] => 1
)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top