Ds\Map::isEmpty

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Map::isEmptyReturns whether the map is empty

Opis

public Ds\Map::isEmpty ( void ) : bool

Returns whether the map is empty.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns TRUE if the map is empty, FALSE otherwise.

Przykłady

Przykład #1 Ds\Map::isEmpty() example

<?php
$a 
= new \Ds\Map(["a" => 1"b" => 2"c" => 3]);
$b = new \Ds\Map();

var_dump($a->isEmpty());
var_dump($b->isEmpty());
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

bool(false)
bool(true)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top