Ds\Map::first

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Map::firstReturns the first pair in the map

Opis

public Ds\Map::first ( void ) : Ds\Pair

Returns the first pair in the map.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The first pair in the map.

Błędy/Wyjątki

UnderflowException if empty.

Przykłady

Przykład #1 Ds\Map::first() example

<?php
$map 
= new \Ds\Map(["a" => 1"b" => 2"c" => 3]);
var_dump($map->first());
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

object(Ds\Pair)#2 (2) {
  ["key"]=>
  string(1) "a"
  ["value"]=>
  int(1)
}
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top