Ds\Deque::pop

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Deque::popRemoves and returns the last value

Opis

public Ds\Deque::pop ( void ) : mixed

Removes and returns the last value.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The removed last value.

Błędy/Wyjątki

UnderflowException if empty.

Przykłady

Przykład #1 Ds\Deque::pop() example

<?php
$deque 
= new \Ds\Deque([123]);

var_dump($deque->pop());
var_dump($deque->pop());
var_dump($deque->pop());
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

int(3)
int(2)
int(1)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top