DOMNode::hasAttributes

(PHP 5, PHP 7)

DOMNode::hasAttributes Checks if node has attributes

Opis

public DOMNode::hasAttributes ( void ) : bool

This method checks if the node has attributes. The tested node has to be an XML_ELEMENT_NODE.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top