DOMImplementation::hasFeature

(PHP 5, PHP 7)

DOMImplementation::hasFeature Test if the DOM implementation implements a specific feature

Opis

public DOMImplementation::hasFeature ( string $feature , string $version ) : bool

Test if the DOM implementation implements a specific feature.

You can find a list of all features in the » Conformance section of the DOM specification.

Parametry

feature

The feature to test.

version

The version number of the feature to test. In level 2, this can be either 2.0 or 1.0.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Błędy/Wyjątki

Ta metoda może być wywoływana statycznie, ale spowoduje błąd E_STRICT.

Przykłady

Przykład #1 Testing your DOM Implementation

<?php

$features 
= array(
  
'Core'           => 'Core module',
  
'XML'            => 'XML module',
  
'HTML'           => 'HTML module',
  
'Views'          => 'Views module',
  
'Stylesheets'    => 'Style Sheets module',
  
'CSS'            => 'CSS module',
  
'CSS2'           => 'CSS2 module',
  
'Events'         => 'Events module',
  
'UIEvents'       => 'User interface Events module',
  
'MouseEvents'    => 'Mouse Events module',
  
'MutationEvents' => 'Mutation Events module',
  
'HTMLEvents'     => 'HTML Events module',
  
'Range'          => 'Range module',
  
'Traversal'      => 'Traversal module'
);
               
foreach (
$features as $key => $name) {
  if (
DOMImplementation::hasFeature($key'2.0')) {
    echo 
"Has feature $name\n";
  } else {
    echo 
"Missing feature $name\n";
  }
}

?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top