DOMDocument::createDocumentFragment

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::createDocumentFragmentCreate new document fragment

Opis

public DOMDocument::createDocumentFragment ( void ) : DOMDocumentFragment

This function creates a new instance of class DOMDocumentFragment. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, np. metodą DOMNode::appendChild().

Zwracane wartości

The new DOMDocumentFragment or FALSE if an error occurred.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top