Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

DBX Configuration Options
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
dbx.colnames_case "unchanged" PHP_INI_SYSTEM Removed in PHP 5.1.0.
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

dbx.colnames_case string

Columns names can be returned "unchanged" or converted to "uppercase" or "lowercase". This directive can be overridden with a flag to dbx_query().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top