Instalacja

By używać tych funkcji, nie trzeba niczego instalować. Są one częścią jądra PHP.

Informacja: Pobieranie najnowszej bazy danych stref czasowych

Najnowszą wersję bazy danych stref czasowych można zainstalować poprzez PECL » timezonedb.

Informacja: Eksperymentalna obsługa daty i czasu w PHP 5.1.x

Chociaż klasa DateTime (i powiązane z nią funkcje) są włączone domyślnie dopiero od PHP 5.2.0, to jest możliwe dodanie eksperymentalnej obsługi już w PHP 5.1.x, poprzez użycie następującego znacznika przed przystąpieniem do konfiguracji/kompilacji: CFLAGS=-DEXPERIMENTAL_DATE_SUPPORT=1

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top