Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Date/Time Configuration Options
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
date.default_latitude "31.7667" PHP_INI_ALL  
date.default_longitude "35.2333" PHP_INI_ALL  
date.sunrise_zenith "90.583333" PHP_INI_ALL  
date.sunset_zenith "90.583333" PHP_INI_ALL  
date.timezone "" PHP_INI_ALL Available as of PHP 5.1.0.
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

date.default_latitude float

The default latitude.

date.default_longitude float

The default longitude.

date.sunrise_zenith float

The default sunrise zenith.

date.sunset_zenith float

The default sunset zenith.

date.timezone string

The default timezone used by all date/time functions. Prior to PHP 5.4.0, this would only work if the TZ environment variable was not set. The precedence order for which timezone is used if none is explicitly mentioned is described in the date_default_timezone_get() page. See Lista obsługiwanych stref czasowych for a list of supported timezones.

Informacja: The first four configuration options are currently only used by date_sunrise() and date_sunset().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top