DatePeriod::getDateInterval

(PHP 5 >= 5.6.5, PHP 7)

DatePeriod::getDateInterval Gets the interval

Opis

Styl obiektowy

public DatePeriod::getDateInterval ( void ) : DateInterval

Gets a DateInterval object representing the interval used for the period.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns a DateInterval object

Przykłady

Przykład #1 DatePeriod::getDateInterval() example

<?php
$period 
= new DatePeriod('R7/2016-05-16T00:00:00Z/P1D');
$interval $period->getDateInterval();
echo 
$interval->format('%d day');
?>

Powyższy przykład wyświetli:

1 day

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top