Opcje i parametry kontekstów

PHP oferuje różne konteksty i ich parametry, które mogą zostać użyte ze wszystkimi funkcjami systemu plików i wrapperami. Konteksty tworzy się funkcją stream_context_create(). Opcje są ustawiane dzięki stream_context_set_option() a parametry przez stream_context_set_params().

Spis treści

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top