Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

DBX_MYSQL (integer)
DBX_ODBC (integer)
DBX_PGSQL (integer)
DBX_MSSQL (integer)
DBX_FBSQL (integer)
DBX_OCI8 (integer)
DBX_SYBASECT (integer)
DBX_SQLITE (integer)
DBX_PERSISTENT (integer)
DBX_RESULT_INFO (integer)
DBX_RESULT_INDEX (integer)
DBX_RESULT_ASSOC (integer)
DBX_RESULT_UNBUFFERED (integer)
DBX_COLNAMES_UNCHANGED (integer)
DBX_COLNAMES_UPPERCASE (integer)
DBX_COLNAMES_LOWERCASE (integer)
DBX_CMP_NATIVE (integer)
DBX_CMP_TEXT (integer)
DBX_CMP_NUMBER (integer)
DBX_CMP_ASC (integer)
DBX_CMP_DESC (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top