CommonMark\Node::replace

(cmark >= 1.0.0)

CommonMark\Node::replaceAST Manipulation

Opis

public CommonMark\Node::replace ( CommonMark\Node $target ) : CommonMark\Node

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

target

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top