CommonMark\Node::prependChild

(cmark >= 1.0.0)

CommonMark\Node::prependChildAST Manipulation

Opis

public CommonMark\Node::prependChild ( CommonMark\Node $child ) : CommonMark\Node

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

child

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top