CommonMark\Node\Text::__construct

(cmark >= 1.0.0)

CommonMark\Node\Text::__constructText Construction

Opis

public CommonMark\Node\Text::__construct ( void )
public CommonMark\Node\Text::__construct ( string $literal )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

literal

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top