TypeError

(PHP 7)

Wstęp

Zachodzą trzy scenariusze, w których może zostać rzucony TypeError. Pierwszy to typ parametru przekazanego do funkcji niezgodny z zadeklarowanym typem dla tego parametru. Drugi ma miejsce gdy typ zwracany przez funkcję nie pasuje do zadeklarowanego typu zwracanego przez funkcję. Trzecia możliwość to przekazanie nieprawidłowej liczby argumentów do wbudowanej funkcji PHP (tylko w trybie ścisłym).

Krótki opis klasy

TypeError extends Error {
/* Właściwości dziedziczone */
protected string $message ;
protected int $code ;
protected string $file ;
protected int $line ;
/* Metody dziedziczone */
final public Error::getMessage ( void ) : string
final public Error::getPrevious ( void ) : Throwable
final public Error::getCode ( void ) : mixed
final public Error::getFile ( void ) : string
final public Error::getLine ( void ) : int
final public Error::getTrace ( void ) : array
final public Error::getTraceAsString ( void ) : string
public Error::__toString ( void ) : string
final private Error::__clone ( void ) : void
}
add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
celsowmbr at outlook dot com
3 years ago
An example:

<?php

function test($x):int {
    return
$x;
}

try {
   
test('ss');
}catch(
TypeError $e){
    echo
"Error !";
}
up
-1
andrian dot test dot job at gmail dot com
2 years ago
declare(strict_types=1); //if without this line the result is different

$a = [1,2=>[3,4]];

try{

    count($a, COUNT_RECURSIVE, 'toto and blabla');

}catch(TypeError $e){

    echo $e->getMessage();

}
To Top