Throwable

(PHP 7)

Wstęp

Throwable jest bazowym interfejsem dla każdego obiektu, który może być rzucony poprzez throw w PHP 7, w tym Error oraz Exception.

Informacja:

Klasy PHP nie mogą bezpośrednio implementować interfjsu Throwable, zamiast tego muszą rozszerzać klasę Exception.

Zestawienie interfejsu

Throwable {
/* Metody */
abstract public getMessage ( void ) : string
abstract public getCode ( void ) : int
abstract public getFile ( void ) : string
abstract public getLine ( void ) : int
abstract public getTrace ( void ) : array
abstract public getTraceAsString ( void ) : string
abstract public getPrevious ( void ) : Throwable
abstract public __toString ( void ) : string
}

Spis treści

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
52
mlocati at gmail dot com
3 years ago
I wrote a simple script that prints out the Throwable and Exception tree for every PHP version.

You can find this script here:
https://gist.github.com/mlocati/249f07b074a0de339d4d1ca980848e6a

And its output is here:
https://3v4l.org/sDMsv
To Top