Klasa mysqli_warning

(PHP 5, PHP 7)

Wstęp

Reprezentuje ostrzeżenie MySQL.

Krótki opis klasy

mysqli_warning {
/* Właściwości */
public $message ;
public $sqlstate ;
public $errno ;
/* Metody */
protected __construct ( void )
public next ( void ) : bool
}

Właściwości

message

Treść wiadomości

sqlstate

Stan SQL

errno

Numer błędu

Spis treści

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
hlopetz at gmail com
8 years ago
mysqli_warning::__construct() seems protected according reflection:

== Class: mysqli_warning
Could not construct class mysqli_warning
Message: Access to non-public constructor of class mysqli_warning
To Top