Klasa mysqli_driver

(PHP 5, PHP 7)

Wstęp

MySQLi Driver.

Krótki opis klasy

mysqli_driver {
/* Właściwości */
public readonly string $client_info ;
public readonly string $client_version ;
public readonly string $driver_version ;
public readonly string $embedded ;
public bool $reconnect ;
public int $report_mode ;
/* Metody */
embedded_server_end ( void ) : void
embedded_server_start ( int $start , array $arguments , array $groups ) : bool
}

Właściwości

client_info

Wersja nagłówka API klienta

client_version

Wersja klienta

driver_version

Wersja sterownika MySQLi

embedded

Czy włączona jest obsługa MySQLi Embedded

reconnect

Zabroń lub pozwól na ponowne połączenie (zobacz ustawienie mysqli.reconnect w INI)

report_mode

Ustaw na MYSQLI_REPORT_OFF, MYSQLI_REPORT_ALL lub dowolną kombinację z MYSQLI_REPORT_STRICT (rzucaj wyjątki dla błędów), MYSQLI_REPORT_ERROR (zgłaszaj błędy) i MYSQLI_REPORT_INDEX (błędy dotyczące indeksów). Zobacz także mysqli_report().

Spis treści

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top