The JsonSerializable interface

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

Wstęp

Oiekty implementujące JsonSerializable mogą dostosować swoją reprezentację w JSON podczas ich kodowania funkcją json_encode().

Zestawienie interfejsu

JsonSerializable {
/* Metody */
abstract public jsonSerialize ( void ) : mixed
}

Spis treści

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top