Klasa Directory

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

Wstęp

Instancje klasy Directory są tworzone przez wywołanie funkcji dir(), nie poprzez operator new.

Krótki opis klasy

Directory {
/* Właściwości */
public string $path ;
public resource $handle ;
/* Metody */
public close ([ resource $uchwyt ] ) : void
public read ([ resource $uchwyt ] ) : string
public rewind ([ resource $uchwyt ] ) : void
}

Właściwości

path

Katalog, który został otwarty.

handle

Uchwyt do użycia z innymi funkcjami takimi jak: readdir(), rewinddir() oraz closedir().

Spis treści

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-20
serxis at gmail dot com
5 years ago
If you have an error Directory::read() method not foundlike this one :
"PHP Fatal error:  Call to undefined method Directory::read() in ..."
try pth_read() instead of read() - undocumented "feature"
To Top