Instalacja

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: » https://pecl.php.net/package/chdb

» cmph (version 0.9) is required for installing this extension. If cmph is installed in a non-standard directory, use the --with-libcmph-dir=DIR switch, where DIR is the cmph install prefix.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top