CairoSvgSurface::__construct

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoSvgSurface::__constructThe __construct purpose

Opis

public CairoSvgSurface::__construct ( string $file , float $width , float $height )

The method description goes here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

file

Description...

width

Description...

height

Description...

Zwracane wartości

Description...

Przykłady

Przykład #1 CairoSvgSurface::__construct() example

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top