CairoScaledFont::glyphExtents

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoScaledFont::glyphExtentsThe glyphExtents purpose

Opis

public CairoScaledFont::glyphExtents ( array $glyphs ) : array

The method description goes here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

glyphs

Description...

Zwracane wartości

Description...

Przykłady

Przykład #1 CairoScaledFont::glyphExtents() example

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top