CairoScaledFont::__construct

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoScaledFont::__constructThe __construct purpose

Opis

public CairoScaledFont::__construct ( CairoFontFace $font_face , CairoMatrix $matrix , CairoMatrix $ctm , CairoFontOptions $options )

The method description goes here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

font_face

Description...

matrix

Description...

ctm

Description...

options

Description...

Zwracane wartości

Description...

Przykłady

Przykład #1 CairoScaledFont::__construct() example

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top