CairoMatrix::multiply

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoMatrix::multiplyThe multiply purpose

Opis

public static CairoMatrix::multiply ( CairoMatrix $matrix1 , CairoMatrix $matrix2 ) : CairoMatrix

The method description goes here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

matrix1

Description...

matrix2

Description...

Zwracane wartości

Description...

Przykłady

Przykład #1 CairoMatrix::multiply() example

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top