CairoImageSurface::getWidth

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoImageSurface::getWidthRetrieves the width of the CairoImageSurface

Opis

public CairoImageSurface::getWidth ( void ) : int

Gets the width of the CairoImageSurface

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the width of the CairoImageSurface object

Przykłady

Przykład #1 CairoImageSurface::getWidth() example

<?php
// creates a new image surface
$surface = new CairoImageSurface(CairoFormat::ARGB328050);

//gets the width
var_dump($surface->getWidth());

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

int(80)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top