CairoImageSurface::createForData

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoImageSurface::createForDataThe createForData purpose

Opis

public static CairoImageSurface::createForData ( string $data , int $format , int $width , int $height ) : void

The method description goes here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

data

Description...

format

Description...

width

Description...

height

Description...

Zwracane wartości

Description...

Przykłady

Przykład #1 CairoImageSurface::createForData() example

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top