CairoGradientPattern::addColorStopRgba

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoGradientPattern::addColorStopRgbaThe addColorStopRgba purpose

Opis

public CairoGradientPattern::addColorStopRgba ( float $offset , float $red , float $green , float $blue , float $alpha ) : void

The method description goes here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

offset

Description...

red

Description...

green

Description...

blue

Description...

alpha

Description...

Zwracane wartości

Description...

Przykłady

Przykład #1 CairoGradientPattern::addColorStopRgba() example

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top