CairoFontOptions::setHintStyle

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoFontOptions::setHintStyleThe setHintStyle purpose

Opis

public CairoFontOptions::setHintStyle ( int $hint_style ) : void

The method description goes here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

hint_style

Description...

Zwracane wartości

Description...

Przykłady

Przykład #1 CairoFontOptions::setHintStyle() example

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top