Cairo::versionString

cairo_version_string

(PECL cairo >= 0.1.0)

Cairo::versionString -- cairo_version_stringRetrieves cairo version as string

Opis

Styl obiektowy (method):

public static Cairo::versionString ( void ) : string

Styl proceduralny:

cairo_version_string ( void ) : string

Retrieves the current cairo library version as a string.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Current Cairo library version string

Przykłady

Przykład #1 Styl obiektowy

<?php

var_dump
(Cairo::versionString());

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

string(5) "1.8.8"

Przykład #2 Styl proceduralny

<?php

var_dump
(cairo_version_string());

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

string(5) "1.8.8"

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top