Cairo::version

cairo_version

(PECL cairo >= 0.1.0)

Cairo::version -- cairo_versionRetrieves cairo's library version

Opis

Styl obiektowy (method):

public static Cairo::version ( void ) : int

Styl proceduralny:

cairo_version ( void ) : int

Retrieves the current version of the cairo library as an integer value

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Current Cairo library version integer

Przykłady

Przykład #1 Styl obiektowy

<?php
var_dump
(Cairo::version());
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

int(10808)

Przykład #2 Styl proceduralny

<?php
var_dump
(cairo_version());
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

int(10808)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top