ArrayObject::unserialize

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

ArrayObject::unserializeUnserialize an ArrayObject

Opis

public ArrayObject::unserialize ( string $serialized ) : void

Unserializes a serialized ArrayObject.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

serialized

The serialized ArrayObject.

Zwracane wartości

The unserialized ArrayObject.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top