ArrayObject::serialize

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

ArrayObject::serializeSerialize an ArrayObject

Opis

public ArrayObject::serialize ( void ) : string

Serializes an ArrayObject.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The serialized representation of the ArrayObject.

Przykłady

Przykład #1 ArrayObject::serialize() example

<?php
$o 
= new ArrayObject();

$s1 serialize($o);
$s2 $o->serialize();

var_dump($s1);
var_dump($s2);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

string(45) "C:11:"ArrayObject":21:{x:i:0;a:0:{};m:a:0:{}}"
string(21) "x:i:0;a:0:{};m:a:0:{}"

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top