ArrayIterator::unserialize

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

ArrayIterator::unserializeUnserialize

Opis

public ArrayIterator::unserialize ( string $serialized ) : void

Unserialize.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

serialized

The serialized ArrayIterator object to be unserialized.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top