ArrayIterator::serialize

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

ArrayIterator::serializeSerialize

Opis

public ArrayIterator::serialize ( void ) : string

Serialize.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The serialized ArrayIterator.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top