ArrayIterator::rewind

(PHP 5, PHP 7)

ArrayIterator::rewindRewind array back to the start

Opis

public ArrayIterator::rewind ( void ) : void

This rewinds the iterator to the beginning.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 ArrayIterator::rewind() example

<?php
$arrayobject 
= new ArrayObject();

$arrayobject[] = 'zero';
$arrayobject[] = 'one';
$arrayobject[] = 'two';

$iterator $arrayobject->getIterator();

$iterator->next();
echo 
$iterator->key(); //1

$iterator->rewind(); //rewinding to the begining
echo $iterator->key(); //0
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top