ArrayIterator::offsetExists

(PHP 5, PHP 7)

ArrayIterator::offsetExistsCheck if offset exists

Opis

public ArrayIterator::offsetExists ( mixed $index ) : bool

Checks if the offset exists.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

index

The offset being checked.

Zwracane wartości

TRUE if the offset exists, otherwise FALSE

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top