ArrayIterator::asort

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ArrayIterator::asortSort array by values

Opis

public ArrayIterator::asort ( void ) : void

Sorts an array by values.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top