Instalacja

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: » https://pecl.php.net/package/apd.

P;ik DLL dla tego rozszerzenia PECL jest obecnie niedostępny. Zobacz także sekcję budowanie dla Windows.

In your INI file, add the following lines:

zend_extension = /absolute/path/to/apd.so
apd.dumpdir = /absolute/path/to/trace/directory
apd.statement_tracing = 0

Depending on your PHP build, the zend_extension directive can be one of the following:

zend_extension       (non ZTS, non debug build)
zend_extension_ts      (  ZTS, non debug build)
zend_extension_debug    (non ZTS,   debug build)
zend_extension_debug_ts   (  ZTS,   debug build)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top