Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

APD constants
Constant Value Description
FUNCTION_TRACE (integer) 1  
ARGS_TRACE (integer) 2  
ASSIGNMENT_TRACE (integer) 4  
STATEMENT_TRACE (integer) 8  
MEMORY_TRACE (integer) 16  
TIMING_TRACE (integer) 32  
SUMMARY_TRACE (integer) 64  
ERROR_TRACE (integer) 128  
PROF_TRACE (integer) 256  
APD_VERSION (string) example: 1.0.2-dev  
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top