RarEntry::getHostOs

(PECL rar >= 0.1)

RarEntry::getHostOsObtener sistema operativo anfitrión del archivo de entrada

Descripción

public RarEntry::getHostOs(): int

Devuelve el código del sistema operativo anfitrión del archivo de entrada.

Parámetros

Esta función no tiene parámetros.

Valores devueltos

Devuelve el código del sistema operativo anfitrión, o false en caso de error.

Ejemplos

Ejemplo #1 Ejemplo de RarEntry::getHostOs() (version >= 2.0.0)

<?php

$rar_file 
rar_open('example.rar') or die("Failed to open Rar archive");

$entry rar_entry_get($rar_file'Dir/file.txt') or die("Failed to find such entry");

switch (
$entry->getHostOs()) {
    case 
RarEntry::HOST_MSDOS:
        echo 
"MS-DOS\n";
        break;
    case 
RarEntry::HOST_OS2:
        echo 
"OS2\n";
        break;
    case 
RarEntry::HOST_WIN32:
        echo 
"Win32\n";
        break;
    case 
RarEntry::HOST_MACOS:
        echo 
"MacOS\n";
        break;
    case 
RarEntry::HOST_UNIX:
        echo 
"Unix/Linux\n";
        break;
    case 
RarEntry::HOST_BEOS:
        echo 
"BeOS\n";
        break;
}

?>

Ejemplo #2 RarEntry::getHostOs() example (version <= 1.0.0)

<?php

$rar_file 
rar_open('example.rar') or die("Failed to open Rar archive");

$entry rar_entry_get($rar_file'Dir/file.txt') or die("Failed to find such entry");

switch (
$entry->getHostOs()) {
    case 
RAR_HOST_MSDOS:
        echo 
"MS-DOS\n";
        break;
    case 
RAR_HOST_OS2:
        echo 
"OS2\n";
        break;
    case 
RAR_HOST_WIN32:
        echo 
"Win32\n";
        break;
    case 
RAR_HOST_MACOS:
        echo 
"MacOS\n";
        break;
    case 
RAR_HOST_UNIX:
        echo 
"Unix/Linux\n";
        break;
    case 
RAR_HOST_BEOS:
        echo 
"BeOS\n";
        break;
}

?>

Ver también

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top